Tagged: Kaya süreksizlikleri dinamik kesme deneyi

0

Kaya süreksizlikleri dinamik kesme deney ünitesi

10x10x10cm, 15x15x15cm ve 20x20x20cm boyutlarındaki süreksizlik yüzeyleri üzerinde statik ve dinamik deneyler. Yükleme kapasitesi yatay ve düşey yönde 30 kN. Hem yatay hem düşey yönde dinamik yükleme. Harmonik ve rasgele (deprem) yüklemesi. Özel tasarım....